Do dnevne odškodnine ste upravičeni v kolikor ste na dan škodnega dogodka pri izbrani zavarovalnici imeli veljavno sklenjeno polico nezgodnega zavarovanja. Dnevno odškodnino izplača izbrana zavarovalnica, in sicer se zavarovalnina izplača za vsak dan aktivnega zdravljenja ali pa nezmožnosti za delo. Za pridobitev dnevne odškodnine ni potrebno, da je podana odškodninska odgovornost.

Za pridobitev dnevne odškodnine je torej pomembno, da ste kot oškodovanec na dan nezgode imeli sklenjeno nezgodno zavarovanje in da so bile vse premije pravočasno plačane ter, da je do poškodb prišlo v nezgodi oziroma zaradi nezgode.

Za uveljavljanje dnevne odškodnine potrebujete naslednjo dokumentacijo:

  • zavarovalno polico, kjer imate sklenjeno nezgodno zavarovanje;
  • kratek opis nezgode (kdaj, kje in kako se je pripetila nezgoda);
  • fotografije kraja nezgode;
  • kakršnekoli izjave prič škodnega dogodka;
  • bolniške liste v kolikor ste zaradi nezgode v bolniškem staležu;
  • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.