Med ostale škodne dogodke je možno opredeliti tudi odškodninske zahtevke:

• zaradi zdravniških napak,
• morebitne odškodninske zahtevke do države,
• odškodninski zahtevki v primeru zamud pri letalskih prevoznikih,
• odškodninski zahtevki do potovalnih agencij,
• odškodninski zahtevki, povezani z drugimi škodnimi dogodki.

V vseh predhodno naštetih primerih priporočamo, da se naročite na termin svetovanja v naši pisarni, na dan termina pa s seboj prinesete vso relevantno dokumentacijo, ki je povezana z nastalim škodnim dogodkom. Pravni strokovnjak za odškodnine bo dokumentacijo pregledal ter vam v zvezi s pripravo odškodninskega zahtevka  svetoval vam v največjo korist.