Do odškodnine ste upravičeni tudi v primeru, če ste se poškodovali na javni površini, v javni ustanovi, v trgovskih centrih, med obiskom kakšne prireditve oz. drugega javnega dogodka oz. je poškodba nastala kako drugače. Odškodnina vam pripada v primeru, ko skrb za javne površine ni ustrezna (npr. neustrezno označena poškodba cestišča oz. pločnika ipd.) oz. pride do škodnega dogodka zaradi neodgovornosti lastnikov ali upravljavcev javnih površin.

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka potrebujete naslednjo dokumentacijo:

  • podatek katera policijska postaja je obravnavala primer;
  • policijski zapisnik, če z njim razpolagate;
  • kratek opis nezgode (kdaj, kje in kako se je pripetila nezgoda);
  • fotografije kraja nezgode;
  • kakršnekoli izjave prič škodnega dogodka;
  • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.