Če ste se poškodovali na delovnem mestu, pri opravljanju dela ali med delovnim časom, vam pripada odškodnina. Do odškodnine pri nezgodi na delovnem mestu ste upravičeni iz zavarovanja odgovornosti, ki ga ima sklenjeno delodajalec, pri katerem ste zaposleni. V kolikor delodajalec nima sklenjenega ustreznega zavarovanja, se odškodninski zahtevek naslovi neposredno na delodajalca.

Velja opozoriti, da do odškodnine niste upravičeni oz. se odškodnina zmanjša v primeru, kadar ste sami prispevali k nastanku škodnega dogodka (npr., če vam je dokazana vinjenost na delovnem mestu, malomarnost, neupoštevanje navodil o varnosti in zdravju pri delu, idr.). V teh primerih (del) odgovornosti za nastalo poškodbo pri delu nosite sami.

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka iz naslova poškodbe pri delu potrebujete naslednje dokumente:

 • prijava poškodbe pri delu oz. ER8 obrazec, ki ga je izpolnil delodajalec;
 • policijski zapisnik (če je nezgodo obravnavala policijska postaja in v kolikor z njim razpolagate);
 • izjavo o tem, kako je prišlo do nezgode;
 • fotografije, ki so povezane s škodnim dogodkom (npr. dotrajana lestev, neprimerno delovno mesto, …, v kolikor z njimi razpolagate);
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
 • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine,…);
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah (v kolikor ste imeli fizioterapijo);
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.