Mihaela Verk

Poškodovali ste se. Kdaj je primeren čas za vložitev odškodninskega zahtevka?

Odškodninska obveznost se šteje za zapadlo od trenutka nastanka škode. Relativni zastaralni rok za vložitev odškodninskega zahtevka je 3 leta od kar ste zvedeli za škodo in za tistega, ki je škodo povzročil, v določenih primerih pa je lahko tudi tri leta od zaključka aktivnega zdravljenja. Absolutni zastaralni rok poteče v petih letih od dneva nezgode in po poteku tega roka odškodnine v nobenem primeru ni več mogoče zahtevati.

Svetujemo, da odškodnino uveljavljate v roku največ treh let od nezgode v izogib morebitnemu zastaranju odškodninskega zahtevka.